парное бармен-шоу СкайБар - SkyBar- бармен-шоу (СкайБар) , тел. 8-929-048-92-55 Максим бармен-шоу